Michel de Kort Vocal Training

Koordirectie

1972-1976: Jongerenkoor van de St. Lucasparochie in den Bosch

Het jongerenkoor van de St. Lucas (den Bosch Zuid) werd opgericht door pastor Hans Kuiten in 1971/1972, werd kort gedirigeerd door Karel v/d Heuvel met Michel de Kort aan het orgel. Die nam het dirigeerstokje over in 1972, er was een combo, het koor groeide en bloeide. Aanvankelijk werd gekerkt in de noodkerk, daarna in de ‘nieuwe’ Lucaskerk. Het was de tijd van de beatmissen, met alles er op en er aan, de prachtig vrije tijd in de katholieke kerk na het Vaticaans concilie, nog voor het benauwende katholicisme van Gijsen c.s.

Na Michel waren Arthur Gieles en Marc Versteegh dirigent.

Den Bosch Zuid was een kweekvijver voor later professionele dirigenten, o.a. Louis Buskens, Vincent de Kort, Marc Versteegh...  

 

 

Foto door Michel de Kort, 1966/7: Pastoor Jan Smulders en kapelaan Bart(je) Schoonus voor de 1e, nog niet ingestorte Sint Lucaskerk in den Bosch Zuid. Bart Schoonus was eerder dirigent van het jongenskoor van de St. Lucas; Michel zong daarin als jongenssopraan. Zijn vader was in de Lucaskerk organist en koordirigent.