Michel de Kort Vocal Training

Alt of sopraan? Tenor of bas?

Stemtraining en stemvorming voor koren en dirigenten

Heeft uw koor behoefte aan een training op het gebied van stemvorming? Zakken uw sopranen? Klinken stemmen niet homogeen?

 

Michel de Kort traint uw koor graag, steeds in samenspraak en overleg met uw dirigent. Hij maakt uw zangers bewust van elementaire stemtechniek, gebruikt daarvoor het perspectief van het 3-Zones Stemmodel©. Zangers leren dat een toon 'kern' moet hebben vanaf het begin, en flexibele mond&keelruimte moet hebben tot en met de laatste noot.

 

Dirigenten zijn vaak prima getraind op het gebied van muziektheorie, muziekgeschiedenis, slagtechniek, etc. Maar als het gaat om kennis en vaardigheden om hun koorleden op vocaal gebied goed te instrueren en verder te helpen, valt er soms te leren. In deze training oefenen dirigenten zich in een aantal zangtechnische principes. Ze leren op basis van deze principes 'stem-veilige' opmerkingen te maken. Inzingen krijgt een zangtechnisch doel. En het belangrijkst: koorleden zingen makkelijker en plezieriger.

 

Michel de Kort gaf recent een cursus rondom de Stemtest in de Meerjarige Dirigenten Opleiding in Utrecht, en bij Stichting Maestro in Tilburg. Hij gaf in mei 2017 met collega's Niels Kuijers en Gerard Legeland een training rondom stemvorming in koorverband binnen het 'Forum Stemvorming in koorverband' van MDO in Utrecht (UCK).

Hij traint regelmatig kamerkoren, o.a. Multiple Voice (o.l.v. Paul de Kok), 

Helmonds Kamerkoor (o.l.v. Kees Doevendans), Strijps Kamerkoor (o.l.v. Wilko Brouwers), Een voor Twaalf (Nijmegen), Voxtet (o.l.v. Lydia Liefting), Kleinkoor Houten (o.l.v. Polien Fijan)

Van 2015-2018 was hij docent in de Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO) in Utrecht. Hier gaf hij o.a. lessen op het gebied van zangstemvorming.

 

En als u wilt horen hoe er volgens het model gezongen wordt:

Kamerkoor Amor Vincit, Utrecht.

 

 

foto: Maarten van de Krol

Michel de Kort en Amor Vincit, 2014