Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

Logopedist, stemtherapeut, expert op stemgebied, stemspecialist

Als je last hebt van je stem of regelmatig een gevoel in je keel hebt 'dat er wat zit', is het zinvol om naar je systeem van spreken  te kijken. En als je zingt, natuurlijk naar je systeem van spreken en zingen. 

Volgens de principes van het  3-Zones Stemmodel© is er meestal sprake van een krappe mond&keelruimte,  een slappe articulatie, en dus een slechte verstaanbaarheid; als reactie daarop reageren de meeste mensen met verhoogde luidheid.

Omkering daarvan is enerzijds het naar voren plaatsen van 'stemenergie' (naar neus en/of lippen), anderzijds het actief openen van de mond&keelruimte, en natuurlijk ook het reguleren van de luidheid.

 

Globaal bestaat logopedische therapie uit het tijdens spreken en/of zingen leren toepassen van (een):

  • correcte nekpositie (als onderdeel van een correcte lichaamshouding)
  • adequate resonans, d.w.z. voelen van de klank voorin het gezicht (= gebruik van 'neus' en 'lippen')
  • adequate ruimte in mond&keel (= gebruik van 'open keel', 'innerlijke glimlach')
  • voldoende lipronding en kaakval
  • ‘complete’ inademing, d.w.z. in boven- en onderbuik, evt. rug
  • gedoseerde uitademing, m.n. tijdens zingen
  • voldoende articulatielevel, d.w.z. voldoende activiteit in tong en lippen
  • regulering van de basis-luidheid

 

Daarnaast wordt in het spreken soms aandacht besteed aan een:

  • juiste basis-stemtoonhoogte
  • levendig intonatiepatroon 

 

Als je ook zingt, wordt op basisniveau aandacht besteed aan je manier van zingen en eventueel aan je zangstemtype. Als je verder je zangstem wilt ontwikkelen, zal de logopedist zangles bij een goede zangpedagoog adviseren.

 

 

foto: fonetogram volgens Voice Profiler