Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

Regelzaken

Hier volgen verder enkele  regelzaken:

 

* Vluchtroute praktijk

* Klachtenregeling volgens NVLF en WKKGZ

* Meldformulier incidenten&ongevallen

 

En wat informatie over:

 

* Identificatieplicht

* Privacy

* Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling