Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Privacyverklaring volgens AVG

De praktijk handelt op privacygebied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Iedere zorgverlener moet vertrouwelijk omgaan met gegevens van een patiënt. Daarom:

* wordt er bij aanvang van therapie aan u om schriftelijke toestemming gevraagd voor het mogen communiceren met de verwijzer en/of KNO-arts. Voor het sturen van een verslag aan verwijzer en/of KNO-arts wordt altijd met u over de inhoud overlegd. 

* wordt er bij aanvang van therapie aan u om schriftelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens om:

 

- te kunnen communiceren met de verwijzer en/of KNO-arts, 

- te kunnen declareren bij Vecozo (www.vecozo.nl) volgens de eisen van uw ziektekostenverzekeraar, 

- het anoniem gebruik t.b.v. kwaliteitstoetsing door de ziektekostenverzekeraar, 

- te verwerken in het Elektronisch Patiënt Dossier Intramed Online (www.intramed.nl).

 

Apart daarvan wordt aan u om schriftelijke toestemming gevraagd om:

* te mogen communiceren met Stichting Nivel Zorgregistraties (www.nivel.nl/zorgregistraties) in het kader van het geanonimiseerd landelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg in Nederland. Zie ook de aparte subpagina ‘Nivel Zorgregistraties eerste lijn’.

* te mogen communiceren met Qualizorg (www.qualizorg.nl/logopedie) in het kader van patientervaringsonderzoek. Zie ook de aparte subpagina ‘Evaluatie (Patiënt-ervaringsonderzoek)’.

 

U heeft het recht om uw toestemming(en) in te trekken, en om persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Uw persoonsgegevens worden in diverse trappen beveiligd. 

 

Patientgegevens moeten in Nederland 15 jaar bewaard blijven, en worden daarna vernietigd. 

 

De praktijk heeft een zogenaamde verwerkingsovereenkomst met:

1. Intramed (www.intramed.nl): elektronisch patient dossier Intramed Online

2. Qualizorg (www.qualizorg.nl/logopedie): patientervaringsonderzoek

3. ZIVVER (www.zivver.com): beveiligd berichten versturen

 

Voor de verwerking van privacygegevens door Vecozo en Nivel Zorgregistraties is geen verwerkingsovereenkomst nodig.

 

Foto: privacy waakhond met AVG-tuigje