Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Privacy

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet iedere zorgverlener vertrouwelijk omgaan met gegevens van een patiënt. Daarom wordt er bij aanvang van therapie aan u om toestemming gevraagd voor het mogen communiceren met de verwijzer en/of KNO-arts. Voor het sturen van een verslag aan verwijzer en/of KNO-arts wordt altijd met u over de inhoud overlegd. 

Patientgegevens moeten in Nederland 15 jaar bewaard blijven, en worden daarna vernietigd.