Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Praktijkbeoordeling

Deze praktijk wordt standaard door patiënten beoordeeld, mits zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Beoordeling gebeurt door bureau Qualizorg/Qualiview via een online vragenlijst.

Het beoordelingscijfer was op 10.07.2017:

9,5