Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Deze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn; ze draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. 

NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen.

Doel van NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. NIVEL Zorgregistraties gebruikt daarvoor gegevens die de logopedist standaard in zijn computersysteem vastlegt. U kunt daarbij denken aan gegevens over gezondheidsklachten, de behandeling en het resultaat van de behandeling.

 

Uw gegevens worden binnen NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. NIVEL kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van Michel de Kort Vocal Training geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. 

Patiënten kunnen bij Michel de Kort Vocal Training meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel/nl/zorgregistraties, en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt er aan u om schriftelijke toestemming gevraagd om uw gegevens anoniem door te mogen sturen aan NIVEL. Zie ook de subpagina ‘Privacyverklaring’.

 

Contactgegevens van NIVEL Zorgregistraties:

 zorgregistraties@nivel.nl, 030-2729814 of www.nivel.nl/zorgregistraties.

 

U vindt een folder en affiche van NIVEL Zorgregistraties in de wachtruimte.

 

 

 

foto: folder NIVEL