Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Deze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn; ze draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. 

NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen.

Doel van NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. NIVEL Zorgregistraties gebruikt daarvoor gegevens die de logopedist standaard in zijn computersysteem vastlegt. U kunt daarbij denken aan gegevens over gezondheidsklachten, de behandeling en het resultaat van de behandeling.

Uw gegevens worden binnen NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of Burgerservicenummer. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Het daarvoor opgestelde privacyreglement kunt u downloaden op www.nivel/nl/zorgregistraties.

 

Er wordt aan u om toestemming gevraagd om uw gegevens anoniem door te sturen aan NIVEL.

 

Contactgegevens van NIVEL Zorgregistraties:

 zorgregistraties@nivel.nl, 030-2729814 of www.nivel.nl/zorgregistraties.

 

U vindt een folder en affiche van NIVEL Zorgregistraties in de wachtruimte.

 

 

 

foto: folder NIVEL