Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere zorgverlener kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervoor heeft de Nederlandse overheid de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. De zorgverlener is verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een meldcode.

 

www.meldcode.nl

tel. 0800-2000