Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

Logopedie en zingen

Logopedie is geen zangles.

Toch is het efficiënt om, als je stemproblemen hebt en je tevens zingt, in logopedische therapie aandacht te besteden aan de techniek van het spreken én die van het zingen. Spreken beinvloedt zingen, en andersom. Als je alleen aandacht besteedt aan de spreekstem, en je gaat ’s avonds weer vrolijk met een slechte zangtechniek in je koor zingen, is het risico dat je opnieuw hees wordt, levensgroot aanwezig. In logopedie wordt daarom aandacht besteed aan de basis-elementen van het zingen. Dat maakt duidelijk dat stemtechniek in spreken en zingen erg op elkaar lijkt, of dat stemtechniek van het zingen een belangrijk startpunt is voor het spreken. 

Er zijn over het algemeen 2 typen techniek bij zingende cliënten met stemproblemen:

 • Spreken heeft dezelfde techniek als zingen: techniek van het zingen is een uitvergroting van de techniek van het spreken.
 • Spreken contrasteert met zingen: je hebt in zangles al geleerd hoe goed te zingen, maar je hebt nog geen aandacht besteed aan de techniek van het spreken. Het spreken klinkt geknepen, gespannen, hees, met lucht, etc. Het zingen is een mooi uitgangspunt voor het spreken.

 

Globaal bestaat logopedische therapie uit het tijdens spreken en zingen leren toepassen van:

 • Een correcte nekpositie (als onderdeel van een correcte lichaamshouding)
 • Adequate resonans, d.w.z. voelen van de klank voorin het gezicht (= gebruik van 'neus' en 'lippen')
 • Een adequate ruimte in mond en keel (= gebruik van 'open keel', 'innerlijke glimlach', 'retraction')
 • Voldoende lipronding en kaakval
 • Een ‘complete’ inademing, d.w.z. in boven- en onderbuik
 • Een gedoseerde uitademing tijdens spreken of zingen
 • Voldoende articulatielevel, d.w.z. voldoende activiteit in tong en lippen 

 

Specifiek voor de zangstem wordt, indien nodig, onderzocht of het toonhoogtegebied waarin gezongen wordt, geschikt is.

Specifiek voor de spreekstem wordt aandacht besteed aan:

 • Juiste basis-stemtoonhoogte
 • Juiste basis-luidheid
 • Levendig intonatiepatroon 

 

 Als je verder je zangstem wilt ontwikkelen, zal de logopedist zangles bij een goede zangpedagoog adviseren.

 

Als u wilt horen hoe er volgens het model gezongen kan worden:

Kamerkoor Amor Vincit, Utrecht.

 

 

Foto: Remko Pouw

Amor Vincit en Michel de Kort, 2016