Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Intake, onderzoek, behandeling en afsluiting

Intake, onderzoek, behandeling en afsluiting

 

Na uw telefoontje of mail wordt een afspraak voor een eerste consult gemaakt.

 

vragenlijst

Via mail krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Vriendelijk verzoek om die zo compleet mogelijk in te vullen en te retourneren.

 

verwijzing

* U bent verwezen door een arts. U neemt uw verwijzing bij de eerste afspraak mee.

* U komt zonder verwijzing; de logopedist is verplicht om in eerste onderzoek een aantal vragen te stellen, en vervolgens via een verslag contact op te nemen met uw huisarts over het vervolg van de behandeling. U krijgt een kopie van het verslag.

 

onderzoek

In de eerste sessie (= ‘eenmalig specifiek onderzoek’ of ‘anamnese na verwijzing’) inventariseert en onderzoekt de logopedist nader uw klachten. Hij vraagt verder door naar aanleiding van het ingevuld vragenformulier, en doet stemproeven om te bepalen in hoeverre stemtechniek u winst kan opleveren. Stemproeven zijn volgens het 3-Zones Stemmodel.

 

behandeldoelen

In onderling overleg worden behandeldoelen bepaald. U geeft daarvoor schriftelijk uw toestemming (zie hier onder). U krijgt een kopie van de getekende behandelovereenkomst.

 

toestemming

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of kwaliteitseisen van uw ziektekostenverzekeraar is iedere zorgverlener verplicht uw schriftelijke toestemming te vragen voor een aantal zaken:

 

1. contact met verwijzer en/of huisarts

2. het onderzoek en de behandeling incl. het behandelplan

3. betalingsvoorwaarden, tarieven, klachtenregeling

 

Zonder uw toestemming mag de logopedist niet behandelen.

 

Daarnaast vraagt hij apart uw schriftelijke toestemming voor

* geanonimiseerd gebruik van uw gegevens t.a.v. eventueel verder onderzoek (door NIVEL Zorgregistraties)

* patientervaringsonderzoek (door Qualiview/Qualizorg)

 

afsluiting

Bij de afsluiting van de therapie vraagt de logopedist u ter vergelijking met de situatie bij start van therapie een stemvragenlijst*, en eventueel een kort evaluatieformulier in te vullen.

Hij stuurt uw verwijzer en huisarts een afsluitend verslag. U krijgt een kopie van het verslag.

 

evaluatie

Als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven, krijgt u door Qualiview/Qualizorg via mail een evaluatieformulier toegestuurd. De logopedist krijgt uw evaluatiegegevens geanonimiseerd te lezen. Zie de subpagina ‘Evaluatie (Patiënt-ervaringsonderzoek)’.

Als u geen toestemming hebt gegeven, vraagt de logopedist in de laatste behandelsessie hoe u de therapie ervaren hebt.

Als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven stuurt de logopedist uw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek aan Nivel Zorgregistraties. Zie de subpagina ‘Nivel Zorgregistraties eerste lijn’.

 

 

 

* = VAS, VHI en/of SVHI