Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Intake, onderzoek, behandeling en afsluiting

Intake, onderzoek, behandeling en afsluiting

 

Na uw telefoontje of mail wordt een afspraak voor een eerste consult gemaakt.

 

vragenlijst

Via mail krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Vriendelijk verzoek om die zo compleet mogelijk in te vullen en (via mail) te retourneren.

 

verwijzing

* U bent verwezen door een arts. U neemt uw verwijzing bij de eerste afspraak mee.

* U komt zonder verwijzing; de logopedist is verplicht om in eerste onderzoek een aantal vragen te stellen, en vervolgens via een verslag contact op te nemen met uw huisarts over het vervolg van de behandeling. U krijgt een kopie van het verslag.

 

onderzoek

In de eerste sessie (= eenmalig specifiek onderzoek) inventariseert en onderzoekt de logopedist nader uw klachten. Hij vraagt verder door naar aanleiding van het ingevuld vragenformulier, en doet stemproeven om te bepalen in hoeverre stemtechniek u winst kan opleveren. Stemproeven zijn volgens het 3-Zones Stemmodel.

 

behandeldoelen

In onderling overleg worden behandeldoelen bepaald. U geeft schriftelijk uw toestemming (zie hier onder). U krijgt een kopie van de getekende behandelovereenkomst.

 

toestemming

De logopedist is verplicht via een handtekening uw toestemming te vragen voor een aantal zaken:

 

1. contact met verwijzer en/of huisarts

2. het onderzoek en de behandeling incl. het behandelplan

3. betalingsvoorwaarden, tarieven, klachtenregeling

 

Zonder uw toestemming mag de logopedist niet behandelen.

 

Daarnaast vraagt hij apart toestemming voor

* geanonimiseerd gebruik van uw gegevens t.a.v. eventueel verder onderzoek (door NIVEL Zorgregistraties)

* patientervaringsonderzoek (door Qualiview/Qualizorg)

 

afsluiting

Bij de afsluiting van de therapie vraagt de logopedist u ter vergelijking met de situatie bij start van therapie een stemvragenlijst*, en eventueel een kort evaluatieformulier in te vullen.

Hij stuurt uw verwijzer en huisarts een afsluitend verslag. U krijgt een kopie van het verslag.

 

evaluatie

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, krijgt u door Qualiview/Qualizorg via mail een evaluatieformulier toegestuurd. De logopedist krijgt uw evaluatiegegevens geanonimiseerd te lezen.

Als u geen toestemming hebt gegeven, vraagt de logopedist in de laatste behandelsessie hoe u de therapie ervaren hebt.

 

 

 

 

* = VAS, VHI en/of SVHI