Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Identificatieplicht

Iedere patiënt is in Nederland verplicht aan de zorgverlener een geldig identiteitsbewijs te tonen. De zorgverlener controleert of het burgerservicenummer past bij naam en geboortedatum. Dit geldt ook voor minderjarigen die jonger dan 14 jaar zijn.

Wil u daarom bij een eerste afspraak uw identiteitsbewijs meenemen?