Michel de Kort Vocal Training

Logopedie

* Evaluatie (Patient-ervaringsonderzoek)

Behandeling of onderzoek wordt in deze praktijk standaard geëvalueerd. U krijgt na afloop van onderzoek of behandeling een evaluatieformulier per mail toegestuurd.

 

Deze evaluatie in het kader van kwaliteitszorg (Qualiview) wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bureau: Qualizorg.

Zie daarvoor www.qualizorg.nl/logopedie.

 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt er aan u om schriftelijke toestemming gevraagd om uw naam en mailadres door te mogen sturen aan Qualizorg. Zie ook de subpagina ‘Privacyverklaring’.

 

Zie de volgende pagina: Praktijkbeoordeling

 

 

 

foto: logo Qualizorg